O NAS

O družbi Pro Kolekt
Pro Kolekt d.o.o. je bil ustanovljen leta 2004 s strani SID - Slovenske izvozne družbe. Naša osnovna dejavnost so izvensodne izterjave dolgov, vse bolj pa se uveljavljamo tudi kot ponudnik kakovostnih bonitetnih informacij. Od leta 2016 smo del skupine KF Finance.

Vključeni smo v mrežo izterjevalskih agencij po celem svetu, kar nam omogoča, da naše storitve teritorialno širimo v skladu s potrebami naših partnerjev. Izkušnje namreč kažejo, da je lokalna pokritost pri izterjavi bistvenega pomena za njeno uspešnost. Aktivno izterjavo terjatev zoper dolžnike s celega sveta smo tako vodili že v več kot 86 državah. 

Poseben poudarek dajemo regijam, kjer imamo svoje hčerinske družbe: Hrvaški, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Makedoniji, Bolgariji, Romuniji. Tam tudi dosegamo največjo uspešnost. Tudi kot ponudnik naših storitev na Kosovem in v Albaniji postajamo vedno bolj prepoznavni in v sicer problematični regiji  z našimi tamkajšnjimi predstavniki dosegamo lepe rezultate.

Naši stiki z dolžniki v postopkih izterjav so pomemben vir ažurnih informacij o tekočem poslovanju podjetij. Te informacije s pridom uporabljamo tudi pri ocenjevanju kreditne sposobnosti oziroma produkciji bonitetnih poročil. Za kakovostno ocenjevanje podjetij je po našem trdnem prepričanju zelo pomemben monitoring - spremljanje sprememb, saj se v časih burnih sprememb poslovne odločitve ne morejo varno sprejemati na podlagi zgolj statičnih, starih podatkov. 

Trg JV Evrope ponuja neštete podjetniške priložnosti. V družbi Pro Kolekt d.o.o. vam preko naših hčerinskih podjetij olajšamo vstop in udeležbo na trgih JV Evrope, saj vam prihranimo mnoge sitnosti s svetovanjem pri ustanavljanju podružnic in podjetij na tem delu Evrope.

Smo uspešno in mednarodno priznano podjetje na področju izvensodne izterjave dolgov in bonitetnih informacij, z vzpostavljeno mrežo na območju JV Evrope in povezavami v sistemu izterjevalnih agencij po celem svetu.

Poslovne usmeritve

Nudimo asistenco pri izvensodni izterjavi, sodnih postopkih in posredovanju bonitetnih informacij doma in v tujini.

Poslovnim partnerjem nudimo učinkovito izvensodno izterjavo v vseh delih sveta. Naša ožja specializacija je namenjena trgu JV Evrope, kjer smo ustanovili mrežo hčerinskih podjetij in tako postali eden izmed najpomembnejših akterjev pri izterjavah v tem delu Evrope.  

Svojo prvotno dejavnost smo obogatili in razširili na podajanje ažurnih bonitetnih informacij,monitoring, nudenje asistence v sodnih postopkih doma in v tujini ter pomoč pri ustanavljanju podjetij v JV Evropi.

Teritorialna pokritost

 

Družba Pro kolekt d.o.o. je vključena v mrežo partnerskih agencij, ki vršijo izterjave in nudijo bonitetne informacije po celem svetu. To nam omogoča, da naše produkte in storitve teritorialno širimo v skladu s potrebami naših naročnikov. Izkušnje namreč kažejo, da je lokalna pokritost pri izterjavi bistvenega pomena za njeno uspešnost. Aktivno izterjavo dolgov zoper dolžnike iz celega sveta smo tako vodili v več kot 80 državah, naša povezanost v sklop izterjevalnih agencij pa nam omogoča izterjavo v več kot 120 državah sveta.

O Skupini KF finance

KF Finance je družba, specializirana za področje finančnega svetovanja s poudarkom na programih prestrukturiranja, skrbnih pregledih, vrednotenju nepremičnin, podjetij in neopredmetenih sredstev ter M&A svetovanju. V skupini KF Finance je zaposlenih 50 ljudi, ima pa pisarni tudi v Zagrebu in v Beogradu, tako da lahko enakovredno pokrije tudi ex-YU trge. Med strankami so ugledne domače kot tuje institucije (npr. EBRD, Goldman Sachs, idr.). Od leta 2016 je Pro Kolekt del skupine KF Finance. Družba KF Finance d.o.o. je dobitnik priznanja »Sustained Excellence in Financial Advisory – Slovenia«, ki ga podeljuje revija Acquisition International ter »Business Valuation Company of the Year – Slovenia« s strani Corporate LiveWire.

Mediji o nas
Kadri

Kakovostna ekipa je ključ do uspeha.

Zavedamo se, da so znanje in izkušnje bistvenega pomena za doseganje ustreznih rezultatov. Odlikuje nas visoka izobrazbena struktura (pravniki in ekonomisti). Skrbno pazimo, da imamo v ekipi ljudi, ki svoje delo opravljajo zavzeto in strokovno.

Prijava na novice:
POŠLJI