IZTERJAVA DOLGOV

Posel se zaključi šele s plačilom.
S plačilno nedisciplino se sooča vsako podjetje. Zaradi zaostankov ali celo izostankov plačil se mnoga podjetja srečujejo z likvidnostnimi težavami, kar se odraža v slabših poslovnih rezultatih ali celo ogrozi poslovanje in obstoj. Ta začarani krog zajema praktično vse udeležence na trgu.

V Evropi se zato več kot 80 odstotkov izterjav vrši izvensodno, preko specializiranih agencij, med katere sodi tudi družba Pro Kolekt d.o.o.. Nudimo vam izterjavo na vseh kontinentih sveta. Do sedaj smo vodili aktivne izterjave v več kot 80 državah, naša povezanost v mrežah izterjevalskih agencij pa nam omogoča izterjavo v več kot 120 državah sveta. Svojo mrežo pokritosti ves čas širimo v skladu s potrebami svojih naročnikov.

 

Naši postopki izvensodne izterjave dolgov obsegajo:

  • preverjanje dolžnikov
  • pisno opominjanje
  • telefonske kontakte z dolžniki
  • osebne obiske.

 

Znano je, da je v primeru zamude plačila uspešnost izterjave močno odvisna od pravočasnega ukrepanja. Kasneje kot upnik prične ukrepati, manj je možnosti za poplačilo njegove terjatve. Zato je pomembno, da se za izterjavo v primeru plačilne nediscipline odločite čim prej, saj s tem povečate možnosti za uspeh.  

 

Naši naročniki lahko potek svojih primerov spremljajo tudi preko spletnega portala PK-NET.

slika prikaza izterjava dolgov

Za uspešnost izterjave je pomemben osebni pristop pri komunikaciji z dolžniki, zato postopek izterjave pri Pro Kolektu vključuje tudi obisk dolžnika.

Prijava na novice:
POŠLJI